Ilmoitus häiriköinnistä

Nimettömiä ilmoituksia ei käsitellä. Ilmoittajaa ei kerrota häiriön aiheuttajalle.

Asunto Oy jota asia koskee

Postiosoite

Ilmoituksen tekijän nimi/nimet

Ilmoittajan asunto

Ilmoittajan puh. numero

Ilmoittajan sähköposti

Häiriön aiheuttajan taloyhtiö

Häiriön aiheuttajan nimi

Asuntonumero, josta häiriö tulee

Selostus miten ja milloin (pvm:t ja klo-ajat) häirintä on tapahtunut