Ilmoitus häiriköinnistä

  Nimettömiä ilmoituksia ei käsitellä. Ilmoittajaa ei kerrota häiriön aiheuttajalle.

  Asunto Oy jota asia koskee

  Postiosoite

  Ilmoituksen tekijän nimi/nimet

  Ilmoittajan asunto

  Ilmoittajan puh. numero

  Ilmoittajan sähköposti

  Häiriön aiheuttajan taloyhtiö

  Häiriön aiheuttajan nimi

  Asuntonumero, josta häiriö tulee

  Selostus miten ja milloin (pvm:t ja klo-ajat) häirintä on tapahtunut